میرنژیت تاولی

این عارضه گاهی در اثر عفونت لایه های پرده گوش ایجاد می شود. در این حالت تاول هایی که ممکن است مایع سرمی یا خونی داشته باشند روی پرده گوش دیده می شوند. ابن عارضه دردناک است.

X