معرفی بیماری‌های گوش

اسکلروز تمپان

در اثر بیماری دراز مدت گوش میانی، روی پرده گوش رسوبات کلسیمی ظاهر می شود که به صورت گچ سفید در یک یا چند ناحیه پرده گوش دیده می شود.…

اوتیت خارجی

اصطلاحی است عام برای بیماری های التهابی لاله و مجرای گوش. انواع عفونی آن ممکن است توسط باکتری ها یا قارچی ایجاد شوند. در مرحله خفیف بیمار از گوش درد…

اوتیت میانی

این عارضه معمولاً متعاقب انسداد شیپور استاش ایجاد می شود و در غالب بیماران با عفونت راه های فوقانی تنفسی همراه است. شکایت بیماران درد در گوش و کم شنوایی…

ضربه

در اثر صدای انفجار یا سیلی خوردن به گوش، ممکن است پرده گوش پاره شود. این عارضه غالباً با درد زیاد و خونریزی و گاه با وزوز گوش یا سرگیجه…

میرنژیت تاولی

این عارضه گاهی در اثر عفونت لایه های پرده گوش ایجاد می شود. در این حالت تاول هایی که ممکن است مایع سرمی یا خونی داشته باشند روی پرده گوش…

X